Guidade turer med Stina Helmersson 

Pukavik-Djävulens vik

Galgabacken, Alholmen, hamnen, öarna, krogarna-Pukavik har sedan urminnes tider varit en knutpunkt och samlingsplats. Vissa skulle kalla det ”syndens näste”.  Här bodde folk redan på stenåldern, viken var en helig kultplats där Puke/Puka hedrades. En viktig hamn med båtbyggeri och många skutskeppare. Magleholmar en gång platser för ceremonier, sedemera begravningsplat för  pest- och koleraoffer. Och bronsåldersgravhögen som senare blev Galgabacken där bl a giftmördarna Bollman och Bengta halshöggs. Senare en festplats som lockade kända artister och danssugna från hela södra Sverige. Alholmen en ö för fester och ritualer. Och i modern tid badplats och mötesplats förspel och dobbel och annat dunkelt.

Ryssbergets he(m)liga platser

Ryssberget – den 6 mil långa åsen från  Valje, Sölvesborg  norrut mot sydsvenska höglandet.  Här finns flera spännande platser, fornminnen, rara växter och utsikt över Hanöbukten. Hör legenden om de två oxarna som simmade över sjön Vesan till ön som sedan blev bygdens viktiga kultplats och sedan Gammalstorps kyrkoö. I Bjäraryd fanns en gång storgården Mariehäll, en gång helgad till Moder jord, vid Kulla går stigen brant uppför till bronsålders- och järnåldersgravarna vid Brants kulle. Här i den vackra bokskogen breder ett stor gravfält ut sig. Ruinerna från torp, backstugor och gårdar minner om en tid när Ryssbergs-åsen var en populär boplats, en gång omgiven av vatten, fjordarna från Hanöbukten. Njut av utsikten över havet och hör berättelserna om folket som levde här och deras öden och äventyr.

Offerlunden i Halahult & forna ceremonier i Karlshamn

Det vilar något mystiskt över den gamla offerlunden i Halahult med sina märkliga symboler inhuggna i stenarna.Här finns en fot, en tass, en kvarn och ett ”baktråg” inhuggna i stenarna samt en skål med ränna ut genom stenen för offerceremonier. Ett sägenomspunnet  område kring Hällaryd och Farslycke med starka energier och en lång historia. I Karlshamn /gamla Bodekull finns stenålderslämningar och högar från bronsålder och här hade vättarna sin plats nära havet. Här döljer sig minnena än idag.

 Galtastenen i Björketorp och Herulerna på Johannishusåsen

En av Nordens äldsta runstenar som med magiska besvärjelser beskyddar området.  Galtastenen/Björketorpsstenen är en av fyra runstenar med kraftfulla runor längs Blekingekusten som restes kring 600-talet, tre på Listerlandet, Sölvesborg, Gummarp i väster och så Björketorpsstenen nära Listerby i öster. Spår av två mäktiga kulturbygder med släktskap och en lång historia och en gång Herulernas handels- och samlingsplatser för ceremonier och hantverk präglat av långväga sedvänjor och traditioner från Svarta havet , Hunnerna och Romarriket. Längs Johannishusåsen finns lämningar från såväl bronsålder som järnålder och vikingatid. Fynden vid Västra Vång med guldgubbar och rester av en offerkittel är numera berömda. Här låg en storgård, en by som utgjorde en centralmakt i området.  En av de platser som blev upptakten till Vikingatidens resor och kolonier runt om i Europa.

 

 Fröjdadal, Borgamostad och grottorna vid Anglestue

På en bergkulle norr om Ronneby finns spåren av  fornborgen Borgamostad. En ceremoni- och festplats på en platå med brant stupande klippor och omgiven av höga stenblock ”Predikstolen” och ”Klockstapeln”, och borgens tvänne portar en av järn och en av koppar sägs ha blivit bortförda eller sänkta i ”Viesjön” den vigda sjön. En viktig  gränshelgedom, intill Fröjdadal, ”Frejas dal” som jämförs med Skede mosse på Öland när det gäller rituella hästkapplöpningar och ryttarlekar. In på 1800-talet reds här fortfarande ”Staffans Skede” (Staffansryttarna red till Skedas ”Moder jords” ära) Norr om Kallinge på smala skogsvägar hittar vi Anglestue – en grotta med djupa klyftor och gångar och tätt intill ligger gravhögar och på åkern nedanför står resta bautastenar från bronsåldern. Påminner om ceremonier knutna till ”Gudinnan i grottan” i den fornnordiska mytologin.

Himmelsbergen, Valhall, Runnehall och gudinnan i grottan

Olofström reser sig Himmelsberget mitt i byn intill Holjeån och den bottenlösa offersjön ”Änkans göl” låg en gång intill. En gång ett heligt berg. Men sedan fick det dåligt rykte för sitt hedniska förflutna. Enligt folktron står berget på guldstolpar under julnatten när trollen dansar och håller fest. En samlingsplats som långt in i modern tid lockade ungdomar på våren då man tände bål på toppen och roade sig med dans och sång. Berget ansågs senare ha samband med Blåkullafärder på våren.På sluttningen hölls genom tiderna den stora vårmarknaden ”Haijle maakat” Holje marknad. (den heliga marknaden).Berget  Valhall reser sig fyra km österut och   stupar brant ner i sjön Orlunden. Området ruvar på många sägner och en märklig historia om gudinnan i grottan. Knuten till den fornnordiska mytologin. Ättestupa säger en del, men troligen handlar det om forna ritualer på denna fantastiska utsiktsplats. Och ännu några km bort vid Gallerydaån tronar bergsknallen Runnehall, där öppnar sig ännu en klyfta för ceremonier knutna till forna idéer om pånyttfödelse.

 Mörrums ”Stonehenge” & Laxfesten

 Ekespjället – Blekinge största stenmonument reste sig en gång uppe på en hög kulle mitt i byn. När grus och stenar grävdes bort hittades gravurnor med ben och bronsföremål. Men en del finns bevarat. Högst upp på berget vid Mörrumsån tronar Folkparken. Sedan stenåldern samlades folk för att festa och fira när laxen lekte om våren. Än idag hålls Laxfesten med marknad den 11 maj. Elleholm vid åmynningen var länge en helig holme och senare central handelsplats  tills svenskarna tog makten 1678.

 

Freja och det flammande smycket i Jämjö

Guld, brons och glödande röda granater prydde kvinnorna som ledde ceremonierna. Solkulten och fruktbarhetsgudinnan Freja gav kvinnor hög status. Vi besöker de gamla kultplatserna vid Store backe, Lösen och Augerum. Här finns gravmonument från såväl brons- som senare järnålder. Stensättningar, skålgropar för offergåvor och flera symboler. Kyrkogårdarna vid Lösen och Augerum finns bautastenar från en tid när detta var förkristna heliga platser. Och här har man även funnit rika kvinnogravar spår av mäktiga kvinnor.

Guldskålen i Mjövik och Listerby-bygden

En  guldskål med sol-motiv hittades i Mjövik, Nättraby. Kring Listerby finns en rik kulturbygd sedan tusentals år med många fornminnen. Solen och årstiderna var- och är – livsviktiga för liv och överlevnad. Symboliken och den gamla mytologin om hur man tänkte sig solens vandring hur den färdades på himlen, i havet och i underjorden. Idéerna om årstidernas växlingar och traditioner knutna till de olika ”Solstånden” skapar en djupare förståelse för forntidens liv och seder.

Äskemo-rundan Pilgrimsleden & Bronsåldersvägen

Vandring längs den gamla färdvägen mellan Sandbäck-Äskemo-Skörsemo. Mellan gårds- och torpruiner, bronsåldersgravar och kvarnen vid Östra Orlundsån. Berättelser om folket och livet i bygden förr och nu.

 

 Sandbäcks-rundan

 Sandbäck strax norr om Pukavik en centralort där vägar korsades och senare en järnvägsknut. Spår från stenålder, bronsålder och vikingatid. Storgården på byns högsta kulle styrde en gång.I närheten minnen av  fornborgar. Kvarnen från medeltiden och sågen i Möllekulla. Västra Orlundsån där Sveriges största bronsskatt hittades! Stenbrotten och kaolinleran till porslin som grävdes upp i Örlycke. Och  ”Amerikafararnas ”dramatiska öden. 

 

 Lussabacken, Hagbards ek och Klockskogs hemligheter

Vi färdas tillbaka i tiden några tusen år när eldarna flammade på Lussabacken i Ysane och skenet speglades i Vesans vatten. Här hittades spår av människors liv från stenåldern till vikingatiden när arkeologerna gjorde utgrävningar inför nya väg E22. Hör sägnen om den största gravhögen ”Signes kammare” och eken Hagbards galge. Ett stycke därifrån ligger avrättningsplatsen ”Pettsabacken” där mystiska saker händer och följ med ut till  den forna ön ”Klockskog”. Hör berättelsen om  kultplatsen med de resta stenarna, källan och eklunden som höggs ner och senare blev kolerakyrkogård

 

 Örtvandring, växternas kraft & kärleksmagi

Växterna är sedan urminnes tider vårt naturapotek. Folkmedicinen bygger mycket på vad som finns i växtriket. Härifrån kommer kunskap som lett till dagens mediciner.Örterna har även en magisk funktion i folktron.  Vitsippan är helgad åt älvorna, ”Ellefolket”. Luktviol och lavendel ökar kärlekslusten.Den kloka Ingeborg i Mjärhult talade med Safsan-kungsbräken. Numera vet man att växterna kommunicerar med varandra!  Följ med på en spännande upptäcktsfärd.

Gudahagen och Holjeåns hemligheter

 Längs Hoiljeåns (Haijle au, den heliga ån) finns flera fornminnen, gravar, resta stenar mm. Närmare Ivösjön ligger den gamla samlings- och ceremoniplatsen Gudahagen, även kallad Äske kärra, Gamle körkebacken. Här i området finns gravar från bronsålder fram till medeltid. vid Ivösjön med Ivön med spår av solkulten.  Gudahagen inramades av resta stenar. Här finns starka energier och minnen och sägner om kult, offer, spökerier och kärlek och ond bråd död.  Nnumera ordnas  Vikingadagar med marknad och fest.

Skedas kyrka, Korpsjön och ryttartävlingar 

 Den väldiga stenen flyttad av inlandsisen ingick i en gränshelgedom på Ryssbergets västra sida strax norr om Näsum. Intill ligger Rammsjön-Korpens sjö inbäddad i skogen. Nära finns den höga kullen med ruiner och resta stenar och en märklig stensatt grop. Det finns flera Skeda-platser i hela Norden , bl a Skede mosse på Öland. Skeda ett gammalt namn på fruktbarhetens gudinna och till hennes ära hölls ryttarlekar, kapplöpningar, offer och fester. Här berättas om kappritter fram till sent 1800-tal…

 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settingsYour content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settingsYour content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.